Táto webová stránka využíva súbory cookies. Kliknutím na "zatvoriť", alebo na zostať na stránke, súklasíte s využívaním cookies. Ďalšie informácie nájdete pod Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Učiť sa slovíčka

Zamysleli ste sa už niekedy na tým, či sa slovíčka učíte naozaj efektívnou metódou? Prehrávate si slovíčka v hlave? Dokážete si na ne bez problémov spomenúť a potom ich správne v danej situácii použiť? Viete ich aj po týždni? Rozoznáte ich pri počutí a čítaní textov? Pokiaľ nie, potom vyskúšajte niečo iné, aby ste svoje učenie zlepšili.

Kartotéka slovíčok

Počas vyučovania si poznačte nové slovíčka na kartičky. Pri podstatných menách nezabudnite na člen a označte si ho farebne. Krátkou vetou alebo v kontexte napíšte jeho význam. Nový význam musí byť jednoznačný! Alebo slovíčko vysvetlite pomocou obrázka, či symbolu.

 

Teraz si môžete slovíčka roztriediť podľa najrôznejších kategórií:

  •         podľa slovných druhov: slovesá, podstatné mená, prídavné mená, predložky, zámená atď. Takto by ste sa mali vlastne aj učiť. Malé skupinky s niekoľkými slovíčkami, nie 30 slovíčok. Je to oveľa jednoduchšie.
  •         podstatné mená podľa členov, slovesá: pravidelné a nepravidelné, s odlúčiteľnou predponou a bez
  •         jednoduché alebo zložené slová alebo slovesá s odlúčiteľnou predponou a bez
  •         slová, ktoré sa mi páčia a ktoré nie
  •         synonymá alebo antonymá
  •         pri témach ako potraviny: zdravé a nezdravé produkty; tie, ktoré mi chutia a ktoré nie; ovocie – zelenina – mäso – ryby; jedlo a pitie atď.

 

Po každom triedení slovíčok si ich prečítajte (potichu alebo polohlasne) a naučte sa ich. Kartičky si môžete zobrať všade so sebou a opakovať si ich napr. v MHD, pri čakaní alebo vo voľnej chvíli. Všetky slovíčka, ktoré ste sa naučili potom odložte nabok alebo dajte do zvláštnej krabičky, naučte sa opäť aj nové a tie „staré“ si pravidelne opakujte.

Tvorte vety alebo príbehy

Z nových slovíčok vytvárajte vety a spájajte ich s už naučenými. Mozog si tieto konštrukcie lepšie zapamätá, keď sa spoja nové so starými. Alebo vytvorte z nových slovíčok príbeh. Nemusí byť logický, ale určite vtipný, humorný alebo absurdný. To si potom určite lepšie zapamätáte. Vytvorené vety alebo príbehy si môžete zanôtiť v známych melódiách.

Nové slovíčka nakresliť alebo spojiť so symbolmi

Nové slovíčka si nakreslite, resp. z obrázkov zostavte príbeh. Slovíčka popíšte. Váš výtvor potom zaveste tam, kde sa zdržiavate najčastejšie. Vždy keď sa na obrázok pozriete, spojte si slovíčka s obrázkom a učte sa tak ich význam.

Často pomáha slovíčka niekoľkokrát napísať. Tým sa tiež naučíte, ako sa slovíčko správne píše.

Rýmy so slovíčkami

Týmto spôsobom môžete opäť spojiť staré s novými: Vezmete si nové slovíčka a spojíte ich s tými, ktoré už poznáte: Kopf - Topf, Wald - alt, schreiben - bleiben. Takto vytvorené páry si potom rytmicky predčítajte a spievajte.

Pomenujte predmety okolo Vás

Keď sa učíte napr. kusy nábytku alebo miestnosti v dome, môžete si ich polepiť papierikmi s ich nemeckými názvami. Avšak univerzálnejšie je si veci nakresliť a popísať.

Utvorte si významové skupiny/nadradené skupiny

Je možné si slovička roztriediť do skupín podľa ich významu. K tomu zvolíme jeden nadradený pojem a k tomu potom priraďujeme jednotlivé slová, napr. Straße: Fahrbahn, Gehweg, Fahrradweg, Laterne, Auto, Straßenbahn, Fahrrad, Haus, Geschäft, Hotel atď. Slovnú zásbu si môžete znázorniť taktiež pomocou slovných polí k určitej téme

Straße --------- Fahrbahn

           --------- Gehweg

alebo si môžete vytvoriť myšlienkovú mapu (tz. "Mind-Map").

Pamäť

Na jednu kartičku si nakreslite nové slovíčko a na inú kartičku si napíšte jeho pomenovanie. Alebo si na jednu kartičku napíšte nejaké slovo a na druhú iné slovo, ku ktorému avšak toto prvé slovo patrí. A teraz si môžete hravým spôsobom precvičiť svoju pamäť (pokojne aj vo dvojici).

Možno si tak sami vymyslíte novú hru na opakovanie slovíčok.

Opakovanie slovíčok

Nikdy sa neučte viac ako 10-15 slovíčok naraz. Potom si dajte min. 15 min. pauzu, počas ktorej sa venujete  úplne niečomu inému. Dobre Vám k tomu poslúži napr. násobilka (5x7=? 3x12=?), ale môže to byť čokoľvek.

Teraz si skontrolujte, koľko slovíčok ste si zapamätali (generálna revízia). Tie, ktoré Vám chýbajú, sa musíte znova naučiť. Potom sa učíte pojmy z druhej skupiny a po ďalšej pauze si ich zopakujete.

Odporúčame si slovíčka pred spaním ešte osviežiť. Potom si na ne pri prebúdzaní spomeniete.