Táto stránka používa súbory cookie. Používaním našej stránky vyjadrujete svoj súhlas s naším používaním súborov cookie.

Ochrana osobných údajov

Smernica o ochrane osobných údajov

Chceme, aby bolo o vás čo najlepšie postarané, preto zisťujeme, ukladáme a spracúvame v našich databázach určité osobné údaje. Tieto údaje nám musíte poskytnúť, ak sa chcete prihlásiť na náš kurz, na skúšku alebo objednať si naše produkty. Používame ich výhradne na naše obchodné a marketingové účely, napríklad aby sme vám mohli zasielať informácie o našich kurzoch a podujatiach alebo uložiť v databáze vaše výsledky testov.  

Vaše osobné údaje neposkytneme tretej strane. Poskytnutie osobných údajov štátnym orgánom je možné len v zákonom vymedzených osobitných prípadoch.   

Vaše osobné údaje môžete dať kedykoľvek zmazať. Svoju požiadavku o výmaz osobných údajov môžete zaslať poštou alebo emalom (office@oei.sk).

Naše smernice na ochranu osobných údajov sa riadia zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Akceptáciou týchto všeobecných obchodných podmienok vyjadrujete súhlas s elektronickým uložením a spracovaním vašich osobných údajov na účely uzavretia zmluvy, a tým aj na marketingové a informačné účely v rámci obchodnej činnosti Rakúskeho inštitútu Bratislava, s.r.o., ako aj Österreich Institut, GmbH Wien. Zasielanie informácií sa uskutočňuje poštou, emailom, formou newsletter-u a/alebo SMS správou. Tento súhlas môžte kedykoľvek odvolať.