Österreich Institut v Bratislave

My sme Österreich Institut/Ľudia

 

Od roku 1998 ponúka Österreich Institut Bratislava kurzy nemeckého jazyka pre všetky vekové skupiny a úrovne. Od tých čias už navštívilo naše kurzy viac ako 12.000 ľudí, len v minulom roku ich bolo viac ako 1.200 účastníkov kurzov v kurzoch pre verejnosť a vo firemných kurzoch. Naša najmladšia účastníčka kurzu mala 4 roky, náš najstarší účastník kurzu mal 74 rokov. 

Naše kurzy nenavštevujú len súkromné osoby, vyučujeme aj v národných a mezinárodných spoločnostiach z oblastí informačných technológií, consulting, právne poradenstvo, ako ja v bankách a verejných inštitúciách. 

Pre našich klientov ponúkame riešenia ušité na mieru a pracujeme neustále na nových formátoch kurzov a metódach. Ako príklad slúži náš . ..sprint, intenzívny kurz, za pomoci ktorého zvládnete jednu celú uroveň iba za tri týždne.

  

Lektorky/Lektori 

Naše lektorky a naši lektori pochádzajú z Rakúska, Nemecka a zo Slovenska, disponujú jazykovou kompetencoiu rodených hovoriacich a širokými skúsenosťami vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka. Celkovo odučilo našich 20 lektoriek a lektorov v minulom roku viac ako 6.800 hodín nemeckého jazyka. Priebežný vzdelávací program zaisťuje, že všetci sú oboznámení s modernými vyučovacími metódami a aktuálnym vyučovacím materiálom.   

  

Partneri

 Úzko spolopracujeme s Rakúskym veľvyslanectvom, Rakúskym kultúrnym fórom a ďalšími rakúskymi inštitúciami na Slovensku. Veľký význam má pre nás spolupráca so slovenskými školami, univerzitami a inštitúciami ako napr. SUNG – Spoločnoť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov na Slovensku.

 

Vedenie inštitútu

Mgr. Jana Homolová je zodpovedná za odborné a ekonomické vedenie Österreich Institutu Bratislava. V prípade otázok a podnetov je Vám ochotne k dispozícii. 

Lenka Davidova, asistentka vedúceho inštitútu, je zodpovedná za vedenie sekretariátu, poskytne Vám informácie o kurzoch, a pomôže pri správnom výbere kurzu nemeckého jazyka.

 

Zastihnete nás na:

Tel.: +421 (0)2 5443 4917 alebo : +421 (0)2 5441 0797 
E-Mail office(at)oei.sk