Naše princípy kvality

Österreich Institut - Miesto, kde je nemčina hrou

Ako verejnoprospešná spoločnosť Rakúskej republiky podporujeme prostredníctvom našich kurzov výuku nemeckého jazyka v zahraničí a kladieme tak základný kameň kultúrnej výmeny. Kladieme dôraz na spoluprácu a partnerský vzťah s našimi cieľovými krajinami. Naše inštitúty a aktuálne programy nájdete v internete na adrese: www.oesterreichinstitut.org

 

Čo Vám ponúkame

Spektrum siaha od štandardných a intenzívnych kurzov až po kurzy pre firmy, doučovanie žiakov/čok, prípravu na skúšky, špeciálne gramatické a konverzačné kurzy a hospodársku nemčinu. Program je neustále rozširovaný. Naše kurzy prebiehajú v podobe individuálnej výuky, v malých a štandardných skupinách s maximálne 14 účastníkmi/čkami.

 

Čo chceme dosiahnuť

Najdôležitejší je Váš učebný úspech. Ukážeme Vám ako sa hravo a efektívne môžete učiť a pomôžeme Vám nájsť pre Vás optimálnu cestu k eficientnému učeniu. Poradíme Vám a budeme Vás sprevádzať v rámci osobných rozhovorov pred, počas a po kurzoch.

V rámci učebného plánu individuálne reagujeme na Vaše návrhy. Reflexia a pravidelný Feed-back ako aj aktívna spolupráca predstavujú dôležité predpoklady pre Váš úspech.

 

Prispôsobíme sa Vašim prianiam

Písomný vstupný test spolu s ústnym pohovorom umožnia vybrať pre Vás najvhodnejší kurz.

Okrem toho Vás srdečne pozývame osobne definovať Vaše učebné ciele a podieľať sa na zostavovaní tém Vášho kurzu. Radi sa prispôsobíme Vašim záujmom a spôsobu učenia. Môžete sami kontrolovať Váš pokrok v učení, absolvovať čiastkové testy a preveriť Vaše učebné ciele prostredníctvom štandardného záverečného testu.

 

Medzinárodné kvalitatívne štandardy

Základom našej výuky je jednotný učebný plán, ktorý vo všetkých Österreich Institutoch a v každom kurze garantuje medzinárodne porovnateľné kvalitatívne štandardy. Z toho pre Vás vyplýva nasledovné: Môžete Vami dosiahnutú jazykovú úroveň porovnať s európskymi opismi jednotlivých úrovní a cielene sa pripravovať na skúšky. Okrem toho ponúka náš učebný plán dostatok priestoru na individuálne plánovanie spôsobu výuky ako aj preberaných tém.

Vlastníme licenciu Centra Rakúskeho jazykového diplomu z nemeckého jazyka (ÖSD), ktoré bolo vyznamenané Európskou pečaťou za inovatívne jazykové iniciatívy. U nás máte možnosť získať medzinárodné diplomy ÖSD a Zertifikat Deutsch (ZD).

 

Ako postupujeme

Ako účastník/čka kurzu stojíte v centre nášho záujmu. Vaše skúsenosti a záujmy sú pre nás dôležitým faktorom ovplyvňujúcim radosť z učenia, a tým aj obsahovú štruktúru kurzu. Preto naši/e vyučujúci/e zohľadňujú Vaše témy ako aj ostatné návrhy - bez toho aby stratili z dohľadu učebný plán.

 

Naši vyučujúci/e prešli svedomitým výberom, sú odborne kompetentní/é, didakticky školení/é a schopní/é preto účastníkom/čkam kurzov zaujímavým a rôznorodým spôsobom priblížiť pestrosť nemeckého jazyka. Priebežne sa vzdelávajú v rámci interných a externých odborných podujatí, seminárov a workshopov. Váš neustály Feed-back nám pomáha permanentne sa zlepšovať.

 

Individuálny prístup hrá dôležitú úlohu aj pri výbere učebných pomôcok. U nás môžete pracovať s moderným učebným materiálom a zaujímavými aktuálnymi médiami - s internetom, videom, novinami a časopismi - ktoré Vám umožnia nahliadnuť do života nemecky hovoriacich krajín, najmä Rakúska. Sami si vyberiete čo Vás najviac zaujíma. Dobrá informovanosť o najnovších učebných pomôckach a technikách je pre nás samozrejmosťou.

 

Naša metodická rôznorodosť a dobrý vzťah medzi učiteľom/kou a žiakom/čkou sa v praxi osvedčili. Nemusíte sa báť gramatiky alebo prípadných chýb. U nás Vás učenie bude baviť, pretože budete pracovať v dôvernej a priateľskej atmosfére, čo rovnako prispeje k Vášmu úspechu.

 

Dobre vyzbrojení pre Váš úspech

Naše inštitúty majú centrálnu polohu a sú dobre dosiahnuteľné aj prostriedkami hromadnej dopravy. Privítajú Vás svetlé, príjemné priestory, vybavené najmodernejšou technikou. Nájdete u nás noviny, časopisy, televíziu a internet: ideálne miesto pre stretnutia a komunikačnú výmenu.

 

Ste srdečne pozvaní/é

Pravidelne obdržíte naše aktuálne programy kurzov a pozvánky na ostatné podujatia Rakúskeho inštitútu ako aj ostatných rakúskych inštitúcií. Tešíme sa na Vašu návštevu. Naši odborne vzdelaní spolupracovníci/čky Vám na sekretariáte radi zodpovedajú Vaše prípadné ďašie otázky.