Táto webová stránka využíva súbory cookies. Kliknutím na "zatvoriť", alebo na zostať na stránke, súklasíte s využívaním cookies. Ďalšie informácie nájdete pod Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Naše princípy kvality

Kurzy nemeckého jazyka z poverenia Rakúskej republiky

Österreich Institut

Ako zariadenie Rakúskej republiky sa snažíme o vyučovanie nemčiny na vysokej úrovni. Naša ponuka je už desaťročia základným kameňom pre výmenu kultúr. Kladieme dôraz na spoluprácu a partnerský vzťah s našimi cieľovými krajinami.

Čo Vám ponúkame

Naša široká ponuka zahŕňa štandardné a intenzívne kurzy pre dospelých, mladých a deti, prípravy na jazykové skúšky, kurzy odbornej nemčiny a špeciálny formát . ..sprint. Pre firmy a inštitúcie ponúkame kurzy upravené na mieru. Stále sa snažíme náš program rozširovať. Naše kurzy prebiehajú v podobe individuálnej výučby, v malých a štandardných skupinách s maximálne 15 účastníkmi.

Čo chceme dosiahnuť

Najdôležitejší je pre nás Váš úspech v učení sa nemčiny. Ukážeme Vám, ako sa viete učiť efektívne a s radosťou, aby ste dosiahli Váš vysnívaný cieľ. Sprostredkujeme Vám rozmanitý obraz nemecky hovoriacich krajín. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre.

Prispôsobíme sa Vám

Písomný zaraďovací test a ústny pohovor nám pomôžu, aby sme pre Vás vybrali ten najvhodnejší kurz. V rámci učebnej osnovy sa prispôsobíme Vašim požiadavkám a záujmom. Môžete si určiť Vaše osobné študijné ciele, kontrolovať pokroky v nemčine a potom ich preveriť pomocou štandardizovaného záverečného testu.

Lektori

Lektorov si vyberáme starostlivo, sú kompetentní, kvalitní v didaktike a vedia pracovať so skupinami. Majú rozsiahle skúsenosti vo vyučovaní a vedia jednotlivé hodiny naplánovať zaujímavo a pestro. Vďaka dôkladne vypracovanému plánu školení Österreich Institutu sú naši lektori vždy v obraze. Pravidelne sa zúčastňujú medzinárodných konferencií a seminárov Österreich Institutu.

Ako vyučujeme

Účastníkov kurzu staviame do centra našich aktivít. Dobré vzťahy medzi lektorom a žiakom, ako aj rozmanitosť našich metód sa osvedčili v praxi. U nás nemusíte mať strach z gramatiky alebo z chýb. Oveľa viac sa naučíte, keď Vás učenie jazyka baví a keď sa učíte v pokojnom a priateľskom prostredí. Zaručíme Vám úspech v učení sa jazyka.

Medzinárodný štandard kvality

Základom našej výučby je jednotná učebná osnova, ktorá zaručí na všetkých miestach Österreich Institutu a v každom kurze medzinárodne porovnateľný štandard kvality. Znamená to, že môžete porovnať Vaše výsledky s európskymi definíciami jednotlivých úrovní. Pre náš štandard kvality sme boli vyznamenaní Európskou pečaťou za inovatívne jazykové projekty.

Medzinárodné certifikáty

Sme licencované centrum pre medzinárodne uznávané skúšky, ako napr. Rakúsky jazykový diplom (ÖSD) alebo European Business Competence* Licence (EBC*L). Naši lektori Vás ako zaškolení skúšajúci pripravia na želanú skúšku, ktorú môžete absolvovať u nás na mieste.  
Čo od Vás očakávame
Základná požiadavka úspechu v učení sa nemčiny je aktívna účasť na vyučovaní. Tešíme sa, keď do kurzu prinesiete Vaše skúsenosti a záujmy. Veľmi si ceníme pravidelný feedback z Vašej strany. Pomáha nám stále sa zlepšovať.  

Učebné materiály

Budete pracovať s modernými učebnicami a učebnými materiálmi Österreich Institutu. Umožnia Vám nahliadnuť do života nemecky hovoriacich krajín, najmä Rakúska.

Dobre vybavený pre Váš úspech

Naše inštitúty ležia v centre miest a môžete sa k nim dostať pohodlne prostriedkami mestskej  hromadnej dopravy. Privítajú Vás svetlé, príjemné priestory, vybavené najmodernejšou technikou. Sú ideálnym miestom pre stretnutia a komunikáciu.

Srdečne Vás pozývame

Návšteva Österreich Institutu je viac ako učenie sa nemčiny. Popri našich kurzoch sa môžete zúčastniť rôznorodej ponuky podujatí. Tešíme sa na Vás!