Náš tím

Vedenie inštitútu

Dr. Thomas Stiglbrunner, vedúci inštitútu, je zodpovedný za odborné a ekonomické vedenie Österreich Institut Bratislava. V prípade otázok a podnetov je Vám ochotne k dispozícii. 

V inštitúte od: február 2017

Pochádza: Rakúsko

Asistentka

Mgr. Kamila Prešnajderová asistentka vedúceho inštitútu, je zodpovedná za vedenie sekretariátu, postkytne Vám informácie o kurzoch, a pomôže pri správnom výbere kurzu nemeckého jazyka.

V inštitúte od: november 2016

pochádza: Slovensko

  • Študentská výpomoc

    Daniel Elek vypomáha v kancelári v Österreich Institute od marca 2017. Rád Vám pomôže v prípade Vašich otázok.

  • Anita Vargová  vypomáha v kancelári v Österreich Institute od októbra 2016. Ráda Vám pomôže v prípade Vašich otázok.