Náš tím

Vedenie inštitútu

Mgr. Jana Homolová, vedúca inštitútu, je zodpovedná za odborné a ekonomické vedenie Österreich Institut Bratislava. V prípade otázok a podnetov je Vám ochotne k dispozícii. 

Na inštitúte od: február 2008

Pochádza: Slovensko

Asistentka

Lenka Davidova, asistentka vedúceho inštitútu, je zodpovedná za vedenie sekretariátu, postkytne Vám informácie o kurzoch, a pomôže pri správnom výbere kurzu nemeckého jazyka.

Na inštitúte od: august 2021

pochádza: Slovensko