Bližšie informácie o skúške ÖSD

Všeobecné informácie

Skúšky na získanie certifikátu Österreichisches Sprachdiplom u nás môžete zložiť trikrát do roka. Je potrebné sa prihlásiť včas a uhradiť poplatok za skúšku.

 

Prihlasovanie

najneskôr 4 týždne pred konaním skúšky.

 

Prípravný seminár ÖSD

Dvojdňový prípravný seminár (10VH) Vám pomôže bližšie sa oboznámiť s formátom skúšky. Na tento seminár je potrebné prihlásiť sa extra. Prihlasovanie končí týždeň pred konaním seminára.

das Prüfungsformat kennen lernen

 

Výsledky

Výsledky skúšky sa môžete dozvedieť osobne na našom sekretariáte približne 10 dní od termínu skúšky. Váš certifikát si môžete vyzdvihnúťpribližne o tri týždne.

 

Potrebujem certifikát rýchlo!

Hneď, ako sú známe výsledky skúšky, veľmi radi Vám na vyžiadanie vystavíme predbežné potvrdenie o absolvovaní skúšky. Potvrdenie je platné 3 mesiace.

 

Neuspel som na skúške

Ak ste jednu časť skúšky neurobili, môžete ju v priebehu jedného roka od termínu skúšky zopakovať v ktoromkľvek skúšobnom centre. Účtovaná Vám bude len polovica poplatku za skúšku.


Cvičebné materiály

Na sekretariáte si môžete zakúpiť cvičebné materiály pre jednotlivé stupne. Cena setu (kniha+CD) je 23€.

 

Modelové testy a viac informácií o certifikáte ÖSD nájdete na stránke www.osd.at.