Skúšky z nemčiny (ÖSD)

Znalosť cudzích jazykov je v globalizovanom pracovnom svete predpokladom pre váš pracovný úspech!
Chceli by ste v rámci svojich znalostí získať medzinárodný doklad?

Naše najbližšie termíny skúšok

Skúšky z nemčiny na všetkých úrovniach

 

 

Ako skúšobné centrum pre Rakúsky jazykový diplom vám ponúkame skúšky nemeckého jazyka na všetkých úrovniach. Rakúsky jazykový diplom je medzinárodne uznávaný doklad o vašej znalosti nemčiny. 

 

Skúška pozostáva z ústnej a písomnej časti. Jej stredobodom je vaša komunikačná pripravenosť v reálnych situáciách.

                                                                     

Aby ste sa mohli bližšie oboznámiť s formátom skúšky, ponúkame vám prípravné semináre.