Táto webová stránka využíva súbory cookies. Kliknutím na "zatvoriť", alebo na zostať na stránke, súklasíte s využívaním cookies. Ďalšie informácie nájdete pod Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Skúšky z nemčiny (ÖSD)

Znalosť cudzích jazykov je v globalizovanom pracovnom svete predpokladom pre váš pracovný úspech! Chceli by ste v rámci svojich znalostí získať medzinárodný doklad?

PODMIENKY

Podmienkou účasti na skúške je včasné prihlásenie a uhradenie poplatku za skúšku.

 

Prihlásiť sa treba NAJNESKôR 4 TÝŽDNE pred termínom skúšky.

 

Poplatok je potrebné uhradiť NAJNESKôR 5 pracovných dní pred termínom skúšky.

 

Skúška pozostáva z ústnej a písomnej časti. V centre skúšky stojí vaša schopnosť komunikovať v reálnych situáciách.

 

Jednotlivé časti skúšky sa konajú vždy v ten istý deň. Písomná časť začína o 9:00 hod. a ústna časť o 14:00 hod. Špecifické informácie dostane každý kandidát e-mailom približne jeden týždeň pred termínom skúšky. Všetky ústne skúšky budú zaznamenané a archivované.

 

Termín podania prihlášky: 4 týždne pred termínom skúšky.

 

Výsledky skúšok sú známe najskôr 2 týždne po ich konaní. Hodnotenia sú k nahliadnutiu do 2 týždňov po ich oznámení priamo v Österreich Institut Bratislava. Certifikát si môžete vyzdvihnúť do 2 týždňov od oznámenia výsledkov prostredníctvom predloženia Vášho občianskeho preukazu.

 

Pokiaľ nezložíte jednu časť skúšky (písomnú alebo ústnu), môžete si túto časť zopakovať v priebehu 1 roka odo dňa skúšky. Pri opakovaní jednej časti vám bude účtovaná polovičná cena za skúšku. To neplatí v prípade, že opakujete celú skúšku.

 

Slovníky

  • B2 – povolený je jedno a dvojjazyčný slovník (nie digitálna verzia)
  • C1 a C2 – povolený je jednojazyčný slovník (nie digitálna verzia)
  • A1, A2 a B1 – nie je povolený žiaden slovník

 

Slovník je možné zapožičať si v deň skúšky v kancelárii za poplatok 1,20 €.

 

Materiály k precvičovaniu
ÖSD cvičebnice s CD k jednotlivým úrovniam je možné si zakúpiť v kancelárii Österreich Institut v Bratislave. Každá sada obsahuje kompletnú skúšku, kľúč s riešením, prepis textov k počúvaniu ako aj informácie k opravám a hodnoteniu. V každej cvičebnici je sada 4 testov. Cena jednej cvičebnice je 23,-€.