Platobné podmienky a zľavy

Podmienky platenia

Platba prebieha buď prevodom alebo vkladom na bankový účet (IBAN: SK0283700000002301222861, BIC: OBKLSKBA)

Platba na splátky žiaľ nie je možná. Poplatok za kurz je nutné uhradiť pred začiatkom kurzu. 

 

Akceptujeme poukážky Benefit Plus a e-Ticket Edenred Cafetéria. Pri platbe poukážkami nie je možné uplatniť si ďalšiu zľavu.

 

Učebnice nie sú súčasťou poplatku za kurz.

 

Všeobecné podmienky platenia


Ak v prípade nedostatku záujemcov nebude otvorený Vami zvolený kurz, bude Vám suma, ktorú ste za kurz uhradili, v plnej výške poukázaná späť na účet.

 Ochrana osobných údajov


Svojím podpisom vyjadrujete súhlas s elektronickým uložením a spracovaním Vašich osobných údajov. Tieto budú použité výhradne na informačné  a marketingové účely v rámci obchodnej činnosti Österreich Institutu Bratislava, s.r.o. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane. Poskytnutie osobných údajov štátnym orgánom je možné len v zákonom vymedzených osobitných prípadoch.


Súhlas so spracovaním údajov sa vzťahuje aj na použitie fotografií, filmových a zvukových záznamov z kurzov a akcií Österreich Institutu v priestoroch aj mimo priestorov Österreich Institutu, ktoré Österreich Institut smie zverejňovať v tlačenej podobe a online, napr. na webových stránkách či sociálnych médiách za účelom propagácie. Účastník má právo  kedykoľvek odmietnuť použitie týchto záznamov na určené účely, a to pred začiatkom kurzu či akcie na sekretariáte Österreich Institutu.

Storno podmienky

Bezplatne je možné stornovať kurz do 5 pracovných dní (po-pia)  pred začatím kurzu - písomnou formou. Pri stornovaní menej ako 5 pracovných dní (po-pia) pred začatím kurzu sa od ceny kurzu odpočíta storno poplatok 25 %. Po začatí kurzu nie je možné stornovať.

 

Zľavy

Österreich Institut svojim zákazníkom ponúka od tretieho kurzu vernostnú zľavu vo výške 5 % z ceny všetkých kurzov. Rodinní príslušníci (rodičia, deti, súrodenci, manžel/ka) účastníka kurzu, ktorí navštevujú kurz v rovnakom semestri, získavajú taktiež zľavu 5 %.

 

Po predložení potvrdenia o zaradení do evidencie Uoz obdržia nezamestnaní  zľavu 10 %.

 

Vyššie uvedené zľavy nie je možné sčítať, nemožno ich ďalej postupovať na tretie osoby a nemožno ich vyplácať v hotovosti či iným plnením.

 

Bankové spojenie

Číslo účtu: 230 1222 861/8370 (Oberbank)
IBAN: SK0283700000002301222861
BIC: OBKLSKBA

názov spoločnosti: Österreich Institut Bratislava s.r.o.    
adresa: Baštová 9, 811 03 Bratislava 
IČO:  357 437 27
DIČ: 2020 2708 13
IČ DPH: SK2020 2708 13