Táto webová stránka využíva súbory cookies. Kliknutím na "zatvoriť", alebo na zostať na stránke, súklasíte s využívaním cookies. Ďalšie informácie nájdete pod Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Nemčina pre právnikov (C1)

Pracuje vaša kancelária s nemecky hovoriacimi klientmi? Pracujete na právnickom oddelení vo firme z nemecky hovoriacich krajín? Študujete právo a chceli by ste sa zamerať na európske, resp. medzinárodné právo alebo plánujete absolvovať časť vášho štúdia v nemčine?

Náš kurz Nemčina v práve vás pripraví na zamestnanie v právnickej oblasti, ako aj na štúdium práva v nemecky hovoriacej krajine.

Predpoklady: Nemčina na úrovni B2 alebo vyššie; základné znalosti z oblasti práva.


 • Nemčina pre právnikov

  EUR 190

  ID: 105346

  Úroveň: C1

  Lektor/ka:

  Termín: 08.03.2021 - 21.06.2021 / 30 VH

  Dni konania kurzu: po

  Čas konania kurzu: 19:00 - 20:30

  Informácie: Materiály nie sú zahrnuté v cene.

  Objednať kurz

Po ukončení kurzu budete napríklad vedieť:

  

 • rozumieť právnym textom (súdne rozhodnutia, články z odbornej tlače, zákony) a orientovať sa v základných právnických textoch a internetových stránkach
 • formulovať písomné vyjadrenia
 • skoncipovať krátke state o určitých právnych otázkach
 • interpretovať zákony a diskutovať o nich
 • ústne a písomne zhrnúť jednotlivé rozhodnutia
 • diskutovať o právnických otázkach a rozoberať jednotlivé prípady
 • orientovať sa v jednotlivých aspektoch nemeckého a rakúskeho právneho systému, napr. v úradnej štruktúre a právnych prameňoch

Naša filozofia:

Prostredníctvom vybraných materiálov sa zaoberáme špecifickou právnickou terminológiou a typickými gramatickými štruktúrami právnických textov. Pomocou cvičení na upevnenie právnickej slovnej zásoby, rozoberania prípadov a simulácií typických právnických komunikačných situácií vás pripravíme na bežnú pracovnú komunikáciu v oblasti práva.

Kam ďalej?

Odporúčame vám našu ponuku na úrovni C1. Spýtajte sa aj svojho lektora alebo priamo v kancelárii, ako by ste si mohli po ukončení tohto kurzu ešte viac zdokonaliť jazykové schopnosti, radi vám poradíme!


Objednať kurz

Kontaktujte nás prosím! Radi Vám poradíme!

Telefón:
+421 (0)2 5441 0797

E-mail:
office@oei.sk