Lektori

Sme hrdí na náš tím!

 

Sprevádzať vás na ceste za dobrou nemčinou je veľmi zodpovedná úloha. Preto máme v našom tíme rodených Nemcov, Rakúšanov a lektorov, ktorí sa tiež raz učili nemčinu ako cudzí jazyk. Jedno majú však všetci spoločné: sú metodicky didakticky vynikajúco školení a vyučujú nemčinu s nadšením a naplno.

Aby sme nášmu tímu zabezpečili neustály aktuálny prísun nových metód vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka (DaF), vykonáva Österreich Institut interné a externé školenia, obsahy ktorých sa hneď presadzujú vo vyučovaní.  

 

 

 

Iveta Bednáriková

na Österreich Institute od roku 2014

Pochádza zo: Slovenska, Bratislava

Štúdium: Pedagogická fakulta Nitra, Univerzita Komenského

Kurzy: Všeobecná nemčina pre dospelých, firemné kurzy, kurzy pre mládež

Danka Drobová

Na Österreich Institute od roku 2014.
Pochádza zo: Slovenska, Poprad
Štúdium: Prekladateľstvo a tlmočenie, Univerzita Komenského Bratislava,
Kurzy: Kurzy pre deti, dospelých a mládež, firemné kurzy
Špeciálne zameranie: . ..sprint, Spielgruppe, Nemčina pre najmenších

Jana Hoschek Hoffstädter

na Österreich Institute od marca 2017, externe 

Pochádza z: Bratislava, Slovensko

Štúdium: Viedenská univerzita, Rakúsko + doplnkové vzdelávanie pre učiteľov

Kurzy: všeobecná nemčina, konverzácia, firemné kurzy, detské kurzy

 

 

 Jana Homolová

Jana Homolova

na Österreich Institute od roku 2008

Pochádza zo: Slovenska, Spišská Nová Ves

Štúdium: Germanistika, Prešovská univerzita

Kurzy: Všeobecná nemčina pre dospelých, Firemné kurzy

Veronika Jakubová

Na Österreich Institute od roku 2014.

Pochádza zo: Slovenska, Humenné
Štúdium: Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, Katedra nemčiny
Kurzy: Kurzy pre deti, firemné kurzy, intenzívne kurzy
Špeciálne zameranie: . ..sprint, Nemčina pre najmenších

Lucia Komárová

na Österreich Institute od roku 2012

Pochádza zo: Slovenska, Hostie

Štúdium: germanistika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Kurzy: Všeobecná nemčina pre dospelých, firemné kurzy, Spielgruppe, Nemčina pre najmenších

špeciálne zameranie: Nemčina pre najmenších, Spielgruppe

 


Júlia Loviseková

Na Österreich Institute od roku 2015

Pochádza zo: Slovenska, Bratislava

Štúdium: Magisterské a PhD. štúdium, Germanistika a všeobecná jazykoveda, Univerzita Komenského Bratislava, Goethe Universität-Frankfurt am Main

 

Kurzy: Kurzy pre deti, mládež a dospelých, firemné kurzy 

Zuzana Motešická

na Österreich Institute od roku 1996

Pochádza z: Slovenska, Bratislava

Štúdium: Germanistika a anglistika, Univerzita Komenského Bratislava

Kurzy: Všeobecná nemčina, kurzy pre mládež

špeciálne zameranie: ÖSD 

Zuzana Orechovská

na Österreich Institute od roku 2001

Pochádza z: Slovensko, Bratislava

Štúdium: Germanistika, Univerzita Komenského Bratislava

Kurzy: Všeobecná nemčina pre dospelých, firemné kurzy

špeciálne zameranie: projektové vyučovania


Jana Pažinová

na Österreich Institute od roku 2008

Pochádza zo: Slovenska, Bratislava

Štúdium: Germanistika, Univerzita Komenského Bratislava, Universität Leipzig

Kurzy: Všeobecná nemčina pre dospelých, firemné kurzy

špeciálne zameranie: nemčina pre zdravotnícke a ošetrovateľské povolania

 


Carla Ruprecht

na Österreich Institute od marca 2017

Pochádza z: Rakúska, Viedeň

Štúdium: Slovenčina a Nemčina ako cudzí a druhý jazyk, Univerzita Viedeň

Kurzy: Všeobecná nemčina pre dospelých, hospodárska nemčina

Marion Rutzendorfer

na Österreich Institute od roku 2016

Pochádza z: Rakúska

Štúdium: Literárna veda a francúzština

Kurzy: firemné kurzy

 

 

 

Adriana Schwarzbacher

Na Österreich Institute od roku 2015.
Pochádza zo: Slovenska, Dolný Kubín
Štúdium: Germanistika, Univerzita Komenského Bratislava
Kurzy: Kurzy pre dospelých, firemné kurzy
Špeciálne zameranie: Nemčina pre právnikov, Nemčina pre zdravotnícke povolania

Soňa Tereková

na Österreich Institute od roku 2006

Pochádza zo: Slovenska, Bratislava

Štúdium: Germanistika, Univerzita Komenského Bratislava

Kurzy: Všeobecná nemčina pre dospelých, firemné kurzy, nemčina pre najmenších

špeciálne zameranie:  ..sprint

Hana Zelinová

Na Österreich Institute od roku 2014.
Pochádza zo: Slovenska, Bratislava
Štúdium: Germanistika, Univerzita Komenského Bratislava,
Kurzy: Všeobecná nemčina pre dospelých, kurzy pre deti, firemné kurzy